Pozlacování a restaurování  

Hodnocení

Restaurování Vasiliadu, Iveta Vasiliadu.
Paní restaurátorka mi zrestaurovala obrazové hrací nástěnné hodiny (rám) a pozdně empírové sloupkové hodiny (kompletní renovace hodin). Všechny práce ( včetně demontáže a montáže) byly provedeny v nejvyšší možné kvalitě a za použití nejlepších dostupných materiálů (zlato,tmely, laky, lepidla atd...) Zejména potom zlacení je ukázkou školené a zkušené ruky restaurátorky. K výše uvedenému nutno dodat, že zákazník je vždy pečlivě a přesně informován o stavu zakázky a nedílnou součástí tvoří fotodokumentace. Samozřejmostí je každé závažné rozhodnutí projednat s majitelem, případně navrhovat řešení k oboustranné spokojenosti s cílem dosažení nejvyšší možné kvality práce. Před započetím práce je zpracován důkladný rozpočet na opravu, včetně uvedeného předběžného termínu dokončení opravy. Jak konečná cena (shodná s počátečním výpočtem), tak termíny dokončení oprav byly vždy v nejlepším pořádku. Práce paní Vasiliadu je souhrn svědomitosti, schopnosti, zručnosti a zkušenosti, završenou citem pro umění a krásu, jako nedílnou součástí řemesla povzneseného na umění RESTAUROVÁNÍ.

Kontaktní údaje
Jméno: Pavel Zajunc

Hodnocení pracovní činnosti: Iveta Vasiliadu - restaurování a pozlacování
Ostrava Stavba : Rekonstrukce kulturního domu Rybníček v Opavě.
Objednatel : FICHNA – HUDECZEK , a.s., dodavatel stavební části
Zhotovitel : Iveta Vasiliadu, restaurování a pozlacování.

Veškeré práce na pozlacení štukatérských výzdob na výše uvedené stavbě byly provedeny řádně a odborně, v požadované kvalitě a termínu.Paní restaurátorka provedla pozlacování štukové výzdoby sama v celém interiéru. V průběhu a po dokončení prací byla prováděná fotodokumentace. Dodavatel velmi rychle a pružně v průběhu provádění stavby reagoval na požadavky nutných změn. Ing. Jiří Stiborský Výrobní ředitel Fichna - Hudeczek a.s

Kontaktní údaje:
Jméno: Ing. Jiří Stiborský

Velmi kvalitně provedená práce. Perfektní spolupráce a komunikace. Ochota a rychlost zpracování. Velmi doporučuji. Mám zkušenosti již vícekrát a vždy spokojenost.

Kontaktní údaje:
Jméno: König Antonín

Paní restaurátorka Iveta Vasiliadu mi zrestaurovala rámy u obrazů, které byly ve velmi špatném stavu. U jednoho obrazu velikosti 100 x 80 doplnila scházející ornamenty, zabrousila, zlatila a udělala patinu. Druhý obraz velikosti 120 x 100 nebyl rovný, dala lišty a těmi obraz upevnila a vyrovnala, vytmelila a vybrousila spáry v rozích, protože byly uvolněny a rám stříbřila. V průběhu a po dokončení prací byla prováděna fotodokumentace, termín dokončení byl řádně dodržen. Velmi kvalitně provedená práce. Paní restaurátorka je velmi milá, ochotná, svědomitá s velkým citem pro umění. Všem doporučuji.

Kontaktní údaje:
Jméno: Anna Pavlasová

Památkový ústav Ostrava
Hodnocení Památkového ústavu ostrava

Kontaktní údaje:
Jméno: PhDr. Dana Kouřilová, Památkový ústav Ostrava

Restaurování klasicistních hodin


Stav před restaurováním.

Stav po restaurátorském zásahu.


Celkově lze hodnotit restaurátorský zásah paní Ivety Vasiliadu jako kvalitní a kvalifikovaný. Díky citlivému postupu při opravných pracích, navíc opřených o pečlivý průzkum a vyhodnocování stavu, můžeme výsledný efekt charakterizovat jako maximálně možný návrat k původnímu vzhledu hodin, čímž jednoznačně došlo ke zhodnocení předmětného artefaktu.

Ze znaleckého posudku z ledna roku 2014.
PhDr. Petr Vojtal
Soudní znalec Krajského soudu v Ostravě pro obor umělecká řemesla